Sveiki atvykę į Husse internetinę parduotuvę!

Privatumo politika

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Atidžiai perskaitykite žemiau pateiktą informaciją: sužinosite, kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

1. Pirkdami husse.lt parduotuvėje Jūs pateikiate savo asmens duomenis, kurie yra būtini užsakymui atlikti: vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.
2. Pateikdami užsakymą elektroninėje parduotuvėje Jūs sutinkate su elektroninės parduotuvės taisyklėmis. Jas galite perskaityti ne tik darydami užsakymą, bet ir bet kuriuo metu (rasite apatinėje el. parduotuvės paraštėje, skyrelyje Privatumo politika).
3. Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono Nr.) pašto, kurjerių tarnyboms, jei tai reikalinga tinkamam užsakymo vykdymui.
4. Mes taip pat galime perduoti Jūsų asmens duomenis valstybinėmis institucijomis, jei gauname tokį nurodymą LR įstatymų nustatytais atvejais.
5. Asmens duomenys saugomi 3 metus nuo paskutinio užsakymo. Jeigu pareiškiamas raštiškas reikalavimas duomenis panaikinti, jie gali būti panaikinami ir nelaukiant šio termino. Ateityje darydami užsakymus Jūs turėsite įvesti informaciją apie save iš naujo.
6. Jūsų asmens duomenys nėra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

Jūs visada turite teisę:

1. Žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą.
2. Pateikti rašytinį prašymą ir susipažinti su savo asmens duomenimis ir jų tvarkymu, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius vienerius metus.
3. Reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti Duomenų tvarkymą.
4. Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys. Apgailestaujame, tačiau tokiu atveju negalėsite įsigyti prekių ir/ar paslaugų. 5. Atšaukti bet kokį sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis (pasinaudoti teise „būti pamirštam“), jei nėra jokio teisinio pagrindo juos ilgiau tvarkyti. 6. Visą informaciją, nurodytą šioje dalyje galite gauti pateikę pasirašytą prašymą el. paštu info@edalis.lt.

Prašymų vykdymas:

1. Gavę Jūsų prašymą, atsakymą pateiksime ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų. Jei prašyme nurodytų duomenų pateikti negalėsime, gausite atsakymą, kodėl prašymo negalime įvykdyti.
2. Atsakymai į prašymus pateikiami raštu, valstybine lietuvių kalba.

Ši informacija parengta atsižvelgiant į LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą bei Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą.

Saugumas ir slapukai

Mes įsipareigojame užtikrinti, kad vartotojo mums pateikta informacija būtų saugi. Jei svetainė prašo pateikti kokią nors informaciją, pagal kurią bus galima identifikuoti vartotoją, mes užtikriname, kad tą informaciją naudosime tik šioje privatumo politikoje numatyta tvarka. 
Apsilankius svetainėje husse.lt vartotojui pateikiama informacija, kad svetainėje naudojami slapukai. Jie naudojami siekiant užtikrinti funkcijų prieinamumą, jas patobulinti arba sudaryti vartotojams geresnes galimybes naršyti. Apie tai, kokie slapukai svetainėje naudojami, ir kokią informaciją jie renka, galite paskaityti čia

Husse produktai internetu gali keisti / atnaujinti privatumo politiką bet kuriuo metu, todėl vartotojas turėtų nuolat ją peržiūrėti ir įsitikinti, ar pateiktos nuostatos atitinka jo lūkesčius.