El. parduotuvės taisyklės

El. parduotuvės www.husse.lt taisyklės

Šios sąlygos nusako prekių pirkimo parduotuvėje www.husse.lt tvarką.

1. Bendrosios nuostatos. 
1.1. Šios sąlygos privalomos UAB „EDALIS“ (toliau – Pardavėjas) ir asmeniui (toliau – Pirkėjas), perkančiam elektroninėje parduotuvėje www.husse.lt.
1.2. Pirkėjo elektroninėje parduotuvėje įsigyti siūlomas prekes turi teisę:
1.2.1. Fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų; 
1.2.2. Fiziniai asmenys, jaunesni kaip 18 metų amžiaus ir turintys tėvų ar globėjų sutikimą; 
1.2.3. Juridiniai asmenys. 
1.3. Sąlygos įsigalioja nuo momento, kaip Pirkėjas, turėdamas prekių krepšelyje bent vieną prekę, patvirtina savo pirkimą, paspausdamas mygtuką „Pirkti“. 

2. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai. 
2.1. Įsigyti geros kokybės, saugių prekių; 
2.2. Gauti teisingą ir išsamią informaciją apie prekes; 
2.3. Gražinti arba pakeisti nekokybišką prekę. 
2.4. Priimti užsakytas prekes ir už jas atsiskaityti pasirinktu būdu. 
2.5. Sumokėti pristatymo paslaugų mokesčius. 
2.6. Užtikrinti, kad pirkėjo duomenys įvesti Pardavėjo internetinėje svetainėje yra ir ateityje išliks teisingi.
2.7. Jei prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo sumokėti prekių pristatymo paslaugų išlaidas. 

3. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai. 
3.1. Tinkamai apsaugoti Pirkėjo registravimosi metu pateiktus duomenis. Pirkėjo duomenis naudoti tik tiesioginiam užsakymų vykdymui ir vadovautis 4 punkte išdėstytais Privatumo politikos principais. 
3.2. Pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes, Pirkėjo nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį. 
3.3. Įtarus nesąžiningą Pirkėjo veiklą, apriboti arba nutraukti Pirkėjo teises pirkti elektroninėje parduotuvėje. 
3.4. Nemokamai konsultuoti visais elektroninėje parduotuvėje esančių prekių pasirinkimo ir naudojimo klausimais. 

4. Privatumo politika. 
4.1. Pardavėjas naudoja Pirkėjų asmeninius duomenis tik pardavimo operacijos sklandumui užtikrinti. 
4.2. Pardavėjas nenaudoja Pirkėjų asmeninės informacijos reklaminiams ar kitiems su pirkimu – pardavimu nesusijusiems tikslams. 
4.3. Pardavėjas neperduoda Pirkėjo asmeninių duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus LR įstatymuose numatytus atvejus. 
4.4. Duomenys yra saugomi tris metus nuo paskutinio Pirkėjo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės. 
4.5. Taip pat prašome perskaityti skyrelį „Privatumo politika", kuriame galėsite susipažinti asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis ir svetainėje naudojamais slapukais (ang. cookies).


5. Pretenzijų pateikimas.
5.1. Pretenzijos dėl produkcijos kokybės pateikiamos paštu: UAB „Edalis“, Aušros al. 66A, LT-76233 Šiauliai, Lietuva arba el. paštu: [email protected]. Atsakymas Pirkėjui pateikiamas tokia pat forma, kokia Pardavėjas gavo pranešimą ar pretenziją. Į pateiktą pretenziją Pirkėjui atsakoma per 7 darbo dienas nuo jos gavimo dienos. 
5.2. Jeigu Pardavėjas įrodo, kad Prekės trūkumai atsirado dėl to, kad Pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami. 
5.3. Visas išlaidas, susijusias su nekokybiškų prekių grąžinimu, padengia Pardavėjas. 
5.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių sąlygų vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka. 

6. Draudžiama. 
6.1. Bet kokiais būdais ir veiksmais trukdyti ar kenkti www.husse.lv sistemos darbui. Pardavėjui paliekama teisė asmenis, nesilaikančius šių taisyklių ar vykdančius kenkėjišką veiklą, patraukti teisinėn atsakomybėn.

Taisyklės gali būti pakeistos/atnaujintos bet kuriuo metu, todėl vartotojas turėtų nuolat ją peržiūrėti ir įsitikinti, ar pateiktos nuostatos atitinka jo lūkesčius.

 

Scroll